Erratum: Whole-genome mutational landscape and characterization of noncoding and structural mutations in liver cancer (Nature Genetics (2016) DOI: 10.1038/ng.3547)

Akihiro Fujimoto, Mayuko Furuta, Yasushi Totoki, Tatsuhiko Tsunoda, Mamoru Kato, Yuichi Shiraishi, Hiroko Tanaka, Hiroaki Taniguchi, Yoshiiku Kawakami, Masaki Ueno, Kunihito Gotoh, Shun Ichi Ariizumi, Christopher P. Wardell, Shinya Hayami, Toru Nakamura, Hiroshi Aikata, Koji Arihiro, Keith A. Boroevich, Tetsuo Abe, Kaoru NakanoKazuhiro Maejima, Aya Sasaki-Oku, Ayako Ohsawa, Tetsuo Shibuya, Hiromi Nakamura, Natsuko Hama, Fumie Hosoda, Yasuhito Arai, Shoko Ohashi, Tomoko Urushidate, Genta Nagae, Shogo Yamamoto, Hiroki Ueda, Kenji Tatsuno, Hidenori Ojima, Nobuyoshi Hiraoka, Takuji Okusaka, Michiaki Kubo, Shigeru Marubashi, Terumasa Yamada, Satoshi Hirano, Masakazu Yamamoto, Hideki Ohdan, Kazuaki Shimada, Osamu Ishikawa, Hiroki Yamaue, Kazuki Chayama, Satoru Miyano, Hiroyuki Aburatani, Tatsuhiro Shibata, Hidewaki Nakagawa

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

5 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)700
Number of pages1
JournalNature Genetics
Volume48
Issue number6
DOIs
Publication statusPublished - 01-06-2016
Externally publishedYes

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Genetics

Cite this