Escitalopram versus paroxetine controlled release in major depressive disorder: A randomized trial

Taro Kishi, Yuki Matsuda, Shinji Matsunaga, Masatsugu Moriwaki, Yoichiro Otake, Kaku Akamatsu, Tomo Okochi, Shigeki Hirano, Toshihiko Funahashi, Momoko Okuda, Hideaki Tabuse, Kiyoshi Fujita, Nakao Iwata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Escitalopram versus paroxetine controlled release in major depressive disorder: A randomized trial'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences