FDG-PET/CT for diagnosis of primary ovarian cancer

Kazuhiro Kitajima, Kayo Suzuki, Michio Senda, Masato Kita, Yuji Nakamoto, Yumiko Onishi, Tetsuo Maeda, Takeshi Yoshikawa, Yoshiharu Ohno, Kazuro Sugimura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

38 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'FDG-PET/CT for diagnosis of primary ovarian cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences