Fibrosis and adipogenesis originate from a common mesenchymal progenitor in skeletal muscle

Akiyoshi Uezumi, Takahito Ito, Daisuke Morikawa, Natsuko Shimizu, Tomohiro Yoneda, Masashi Segawa, Masahiko Yamaguchi, Ryo Ogawa, Miroslav M. Matev, Yuko Miyagoe-Suzuki, Shin'ichi Takeda, Kazutake Tsujikawa, Kunihiro Tsuchida, Hiroshi Yamamoto, So Ichiro Fukada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

319 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Fibrosis and adipogenesis originate from a common mesenchymal progenitor in skeletal muscle'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences