First Precision Spectroscopy of Pionic Atoms at RI Beam Factory

Kenta Itahashi, Georg P.A. Berg, Hiroyuki Fujioka, Hans Geissel, Ryugo S. Hayano, Satoru Hirenzaki, Natsumi Ikeno, Naohito Inabe, Satoshi Itoh, Daisuke Kameda, Toshiyuki Kubo, Hiroaki Matsubara, Shinichiro Michimasa, Kenjiro Miki, Hiroyuki Miya, Masaki Nakamura, Takahiro Nishi, Shumpei Noji, Shinsuke Ota, Ken SuzukiHiroyuki Takeda, Koichi Todoroki, Kyo Tsukada, Tomohiro Uesaka, Helmut Weick, Koichi Yoshida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'First Precision Spectroscopy of Pionic Atoms at RI Beam Factory'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy