Functional promoter polymorphisms of NFKB1 influence susceptibility to the diffuse type of gastric cancer

Tomiyasu Arisawa, Tomomitsu Tahara, Hisakazu Shiroeda, Kaho Yamada, Tomoe Nomura, Hideto Yamada, Ranji Hayashi, Kazuhiro Matsunaga, Toshimi Otsuka, Masakatsu Nakamura, Takeo Shimasaki, Nobuyuki Toshikuni, Natsuko Kawada, Tomoyuki Shibata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Functional promoter polymorphisms of NFKB1 influence susceptibility to the diffuse type of gastric cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences