Gastroenterological surgery: esophagus

Yuko Kitagawa, Hitoshi Idani, Haruhiro Inoue, Harushi Udagawa, Ichiro Uyama, Harushi Osugi, Natsuya Katada, Hiroya Takeuchi, Yasunori Akutsu, Shinya Asami, Ken Ishikawa, Akihiko Okamura, Taiki Ono, Fumihiko Kato, Toshiki Kawabata, Koichi Suda, Tomoko Takesue, Tsuyoshi Tanaka, Mai Tsutsui, Kei HosodaSatoru Matsuda, Tatsuo Matsuda, Mariko Mani, Tatsuya Miyazaki

Research output: Contribution to journalArticle

3 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)114-124
Number of pages11
JournalAsian journal of endoscopic surgery
Volume8
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 01-05-2015

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Medicine(all)

Cite this

Kitagawa, Y., Idani, H., Inoue, H., Udagawa, H., Uyama, I., Osugi, H., Katada, N., Takeuchi, H., Akutsu, Y., Asami, S., Ishikawa, K., Okamura, A., Ono, T., Kato, F., Kawabata, T., Suda, K., Takesue, T., Tanaka, T., Tsutsui, M., ... Miyazaki, T. (2015). Gastroenterological surgery: esophagus. Asian journal of endoscopic surgery, 8(2), 114-124. https://doi.org/10.1111/ases.12185