Generation of mouse pluripotent stem cell-derived proliferating myeloid cells as an unlimited source of functional antigen-presenting cells

Rong Zhang, Tian Yi Liu, Satoru Senju, Miwa Haruta, Narumi Hirosawa, Motoharu Suzuki, Minako Tatsumi, Norihiro Ueda, Hiroyuki Maki, Ryusuke Nakatsuka, Yoshikazu Matsuoka, Yutaka Sasaki, Shinobu Tsuzuki, Hayao Nakanishi, Ryoko Araki, Masumi Abe, Yoshiki Akatsuka, Yasushi Sakamoto, Yoshiaki Sonoda, Yasuharu NishimuraKiyotaka Kuzushima, Yasushi Uemura

Research output: Contribution to journalArticle

10 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Generation of mouse pluripotent stem cell-derived proliferating myeloid cells as an unlimited source of functional antigen-presenting cells'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences