Genome-wide association study identifies two susceptibility loci for exudative age-related macular degeneration in the Japanese population

Satoshi Arakawa, Atsushi Takahashi, Kyota Ashikawa, Naoya Hosono, Tomomi Aoi, Miho Yasuda, Yuji Oshima, Shigeo Yoshida, Hiroshi Enaida, Takashi Tsuchihashi, Keisuke Mori, Shigeru Honda, Akira Negi, Akira Arakawa, Kazuaki Kadonosono, Yutaka Kiyohara, Naoyuki Kamatani, Yusuke Nakamura, Tatsuro Ishibashi, Michiaki Kubo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

90 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Genome-wide association study identifies two susceptibility loci for exudative age-related macular degeneration in the Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences