Genome-wide association study of atypical psychosis

Tetsufumi Kanazawa, Masashi Ikeda, Stephen J. Glatt, Atsushi Tsutsumi, Hiroki Kikuyama, Yoshiya Kawamura, Nao Nishida, Taku Miyagawa, Ryota Hashimoto, Masatoshi Takeda, Tsukasa Sasaki, Katsushi Tokunaga, Jun Koh, Nakao Iwata, Hiroshi Yoneda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Genome-wide association study of atypical psychosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences