Genome-wide Association Study of Idiopathic Osteonecrosis of the Femoral Head

Yuma Sakamoto, Takuaki Yamamoto, Nobuhiko Sugano, Daisuke Takahashi, Toshiyuki Watanabe, Takashi Atsumi, Junichi Nakamura, Yukiharu Hasegawa, Koichi Akashi, Ichiei Narita, Takeshi Miyamoto, Tsutomu Takeuchi, Katsunori Ikari, Koichi Amano, Atsuhiro Fujie, Toshikazu Kubo, Yoshifumi Tada, Ayumi Kaneuji, Hiroaki Nakamura, Tomoya MiyamuraTamon Kabata, Ken Yamaji, Takahiro Okawa, Akihiro Sudo, Kenji Ohzono, Yoshiya Tanaka, Yuji Yasunaga, Shuichi Matsuda, Yuuki Imai, Yasuharu Nakashima, Goro Motomura, Satoshi Ikemura, Ryosuke Yamaguchi, Kazuyuki Karasuyama, Kazuhiko Sonoda, Takashi Nishii, Takashi Sakai, Masaki Takao, Tohru Irie, Tsuyoshi Asano, Norimasa Iwasaki, Tatsuya Atsumi, Satoshi Tamaoki, Ryosuke Nakanishi, Satoe Tanabe, Shunji Kishida, Shigeo Hagiwara, Taisuke Seki, Hiroshi Tsukamoto, Hiroaki Niiro, Yojiro Arinobu, Mitsuteru Akahoshi, Hiroshi Mitoma, Masahiro Ayano, Takeshi Kuroda, Yoshiaki Toyama, Atsushi Funayama, Hironari Hanaoka, Kunihiro Yamaoka, Yasushi Kawaguchi, Hisashi Yamanaka, Tetsuji Hosozawa, Shigeki Momohara, Kentaro Chino, Mikihiro Fujioka, Keichiro Ueshima, Masashi Ishida, Masazumi Saito, Shigeki Hayashi, Akira Ikegami, Toru Ichiseki, Shigekazu Mizokawa, Yoichi Ohta, Yoshitomo Kajino, Fumio Sekiya, Fujio Higuchi, Masahiro Hasegawa, Noriki Miyamoto, Shinichi Miyazaki, Toshio Yamaguchi, Wataru Ando, Kazuyoshi Saito, Kazuhisa Nakano, Yutaka Kuroda, Takuma Yamasaki, Masato Akiyama, Michiaki Kubo, Yoichiro Kamatani, Yukihide Iwamoto, Shiro Ikegawa

Research output: Contribution to journalArticle

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Genome-wide Association Study of Idiopathic Osteonecrosis of the Femoral Head'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences