Hard X-ray telescope to be onboard ASTRO-H

Hideyo Kunieda, Hisamitsu Awaki, Akihiro Furuzawa, Yoshito Haba, Ryo Iizuka, Kazunori Ishibashi, Manabu Ishida, Masayuki Itoh, Tatsuro Kosaka, Yoshitomo Maeda, Hironori Matsumoto, Takuya Miyazawa, Hideyuki Mori, Yoshiharu Namba, Yasushi Ogasaka, Keiji Ogi, Takashi Okajima, Yoshio Suzuki, Keisuke Tamura, Yuzuru TawaraKentato Uesugi, Koujun Yamashita, Shigeo Yamauchi

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

46 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Hard X-ray telescope to be onboard ASTRO-H'. Together they form a unique fingerprint.

Mathematics

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy