Hemoglobin A1c levels and the risk of cardiovascular disease in people without known diabetes

Atsushi Goto, Mitsuhiko Noda, Yumi Matsushita, Maki Goto, Masayuki Kato, Akihiro Isogawa, Yoshihiko Takahashi, Kayo Kurotani, Shino Oba, Akiko Nanri, Tetsuya Mizoue, Kazumasa Yamagishi, Hiroshi Yatsuya, Isao Saito, Yoshihiro Kokubo, Norie Sawada, Manami Inoue, Hiroyasu Iso, Takashi Kadowaki, Shoichiro Tsugane

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Hemoglobin A<sub>1c</sub> levels and the risk of cardiovascular disease in people without known diabetes'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences