Human CD8 and CD4 T cell epitopes of epithelial cancer antigens

Noriyuki Sato, Yuki Nabeta, Hiroaki Kondo, Hiroeki Sahara, Yoshihiko Hirohashi, Kiyoteru Kashiwagi, Takayuki Kanaseki, Yuriko Sato, Shunshui Rong, Itaru Hirai, Kenjiro Kamiguchi, Yasuaki Tamura, Akihiro Matsuura, Shuji Takahashi, Toshihiko Torigoe, H. Ikeda

Research output: Contribution to journalArticle

19 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Human CD8 and CD4 T cell epitopes of epithelial cancer antigens'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds