HUMAN HERPESVIRUS 6 HARBOURING IN KIDNEY

Yoshizo Asano, Tetsushi Yoshikawa, Sadao Suga, Takehiko Yazaki, Satoshi Hirabayashi, Yoshinari Ono, Kazuo Tsuzuki, Shinichi Oshima

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

48 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'HUMAN HERPESVIRUS 6 HARBOURING IN KIDNEY'. Together they form a unique fingerprint.