Identification of 28 new susceptibility loci for type 2 diabetes in the Japanese population

Ken Suzuki, Masato Akiyama, Kazuyoshi Ishigaki, Masahiro Kanai, Jun Hosoe, Nobuhiro Shojima, Atsushi Hozawa, Aya Kadota, Kiyonori Kuriki, Mariko Naito, Kozo Tanno, Yasushi Ishigaki, Makoto Hirata, Koichi Matsuda, Nakao Iwata, Masashi Ikeda, Norie Sawada, Taiki Yamaji, Motoki Iwasaki, Shiro IkegawaShiro Maeda, Yoshinori Murakami, Kenji Wakai, Shoichiro Tsugane, Makoto Sasaki, Masayuki Yamamoto, Yukinori Okada, Michiaki Kubo, Yoichiro Kamatani, Momoko Horikoshi, Toshimasa Yamauchi, Takashi Kadowaki

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

90 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Identification of 28 new susceptibility loci for type 2 diabetes in the Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences