Identification of rare, single-nucleotide mutations in NDE1 and their contributions to schizophrenia susceptibility

Hiroki Kimura, Daisuke Tsuboi, Chenyao Wang, Itaru Kushima, Takayoshi Koide, Masashi Ikeda, Yoshimi Iwayama, Tomoko Toyota, Noriko Yamamoto, Shohko Kunimoto, Yukako Nakamura, Akira Yoshimi, Masahiro Banno, Jingrui Xing, Yuto Takasaki, Mami Yoshida, Branko Aleksic, Yota Uno, Takashi Okada, Tetsuya IidakaToshiya Inada, Michio Suzuki, Hiroshi Ujike, Hiroshi Kunugi, Tadafumi Kato, Takeo Yoshikawa, Nakao Iwata, Kozo Kaibuchi, Norio Ozaki

Research output: Contribution to journalArticle

13 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Identification of rare, single-nucleotide mutations in NDE1 and their contributions to schizophrenia susceptibility'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences