Immediate therapeutic efficacy of low-density lipoprotein apheresis for drug-resistant nephrotic syndrome: evidence from the short-term results from the POLARIS Study

Eri Muso, Masatoshi Mune, Tsutomu Hirano, Motoshi Hattori, Kenjiro Kimura, Tsuyoshi Watanabe, Hitoshi Yokoyama, Hiroshi Sato, Shunya Uchida, Takashi Wada, Tetsuo Shoji, Yukio Yuzawa, Tsukasa Takemura, Satoshi Sugiyama, Yoshiki Nishizawa, Satoru Ogahara, Noriaki Yorioka, Soichi Sakai, Yosuke Ogura, Susumu YukawaYasuhiko Iino, Enyu Imai, Seiichi Matsuo, Takao Saito

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

35 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Immediate therapeutic efficacy of low-density lipoprotein apheresis for drug-resistant nephrotic syndrome: evidence from the short-term results from the POLARIS Study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences