Impact of fusion for adolescent idiopathic scoliosis on lung volume measured with computed tomography

Nobuyuki Fujita, Mitsuru Yagi, Takehiro Michikawa, Yoshitake Yamada, Satoshi Suzuki, Osahiko Tsuji, Narihito Nagoshi, Eijiro Okada, Takashi Tsuji, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Kota Watanabe

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Impact of fusion for adolescent idiopathic scoliosis on lung volume measured with computed tomography'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences