Impact of Institutional and Operator Volume on Short-Term Outcomes of Percutaneous Coronary Intervention: A Report From the Japanese Nationwide Registry

Taku Inohara, Shun Kohsaka, Kyohei Yamaji, Tetsuya Amano, Kenshi Fujii, Hirotaka Oda, Shiro Uemura, Kazushige Kadota, Hiroaki Miyata, Masato Nakamura, Taku Inohara, Shun Kohsaka, Kyohei Yamaji, Tetsuya Amano, Kenshi Fujii, Hirotaka Oda, Shiro Uemura, Kazushige Kadota, Hiroaki Miyata, Masato NakamuraKazushige Kadota, Nobuo Shiode, Nobuhiro Tanaka, Tetsuya Amano, Shiro Uemura, Takashi Akasaka, Yoshihiro Morino, Kenshi Fujii, Hiroshi Hikichi, Tetsuya Amano, Kenshi Fujii, Shun Kohsaka, Hideki Ishii, Kengo Tanabe, Yukio Ozaki, Satoru Sumitsuji, Osamu Iida, Hidehiko Hara, Hiroaki Takashima, Shinichi Shirai, Mamoru Nansato, Taku Inohara, Yasunori Ueda, Yohei Numasawa, Shigetaka Noma

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

39 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Impact of Institutional and Operator Volume on Short-Term Outcomes of Percutaneous Coronary Intervention: A Report From the Japanese Nationwide Registry'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences