Inappropriate implantable cardioverter defibrillator shocks—incidence, effect, and implications for driver licensing

Eiichi Watanabe, Katsunori Okajima, Akira Shimane, Tomoya Ozawa, Tetsuyuki Manaka, Itsuro Morishima, Toru Asai, Masahiko Takagi, Toshihiro Honda, Atsunobu Kasai, Eitaro Fujii, Kohei Yamashiro, Ritsuko Kohno, Haruhiko Abe, Takashi Noda, Takashi Kurita, Shigeyuki Watanabe, Hiroya Ohmori, Takashi Nitta, Yoshifusa AizawaKen Kiyono, Ken Okumura

Research output: Contribution to journalArticle

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Inappropriate implantable cardioverter defibrillator shocks—incidence, effect, and implications for driver licensing'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences