Increased expression of the adipocytokine omentin in the epicardial adipose tissue of coronary artery disease patients

Ken Harada, Rei Shibata, Noriyuki Ouchi, Yoshiyuki Tokuda, Hiroshi Funakubo, Mayu Suzuki, Takashi Kataoka, Tomoyuki Nagao, Satoshi Okumura, Norihiro Shinoda, Bunichi Kato, Shinichi Sakai, Masataka Kato, Nobuyuki Marui, Hideki Ishii, Tetsuya Amano, Tatsuaki Matsubara, Toyoaki Murohara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Increased expression of the adipocytokine omentin in the epicardial adipose tissue of coronary artery disease patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences