Increased periostin associates with greater airflow limitation in patients receiving inhaled corticosteroids

Yoshihiro Kanemitsu, Hisako Matsumoto, Kenji Izuhara, Yuji Tohda, Hideo Kita, Takahiko Horiguchi, Kazunobu Kuwabara, Keisuke Tomii, Kojiro Otsuka, Masaki Fujimura, Noriyuki Ohkura, Katsuyuki Tomita, Akihito Yokoyama, Hiroshi Ohnishi, Yasutaka Nakano, Tetsuya Oguma, Soichiro Hozawa, Tadao Nagasaki, Isao Ito, Tsuyoshi OgumaHideki Inoue, Tomoko Tajiri, Toshiyuki Iwata, Yumi Izuhara, Junya Ono, Shoichiro Ohta, Mayumi Tamari, Tomomitsu Hirota, Tetsuji Yokoyama, Akio Niimi, Michiaki Mishima

Research output: Contribution to journalArticle

143 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Increased periostin associates with greater airflow limitation in patients receiving inhaled corticosteroids'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences