Independent strong association of HLA-A*02:06 and HLA-B*44:03 with cold medicine-related Stevens-Johnson syndrome with severe mucosal involvement

Mayumi Ueta, Nahoko Kaniwa, Chie Sotozono, Katsushi Tokunaga, Yoshiro Saito, Hiromi Sawai, Hiroko Miyadera, Emiko Sugiyama, Keiko Maekawa, Ryosuke Nakamura, Masaki Nagato, Michiko Aihara, Kayoko Matsunaga, Yukitoshi Takahashi, Hirokazu Furuya, Masaaki Muramatsu, Zenrou Ikezawa, Shigeru Kinoshita

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

50 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Independent strong association of HLA-A*02:06 and HLA-B*44:03 with cold medicine-related Stevens-Johnson syndrome with severe mucosal involvement'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences