Influence of renin-angiotensin system on serum parathyroid hormone levels in uremic patients

Fumihiko Koiwa, Daisuke Komukai, Makoto Hirose, Ashio Yoshimura, Ryoichi Ando, Toshifumi Sakaguchi, Yasuhiro Komatsu, Toshio Shinoda, Daijo Inaguma, Nobuhiko Joki, Hidemi Nishida, Masato Ikeda, Takashi Shigematsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Influence of renin-angiotensin system on serum parathyroid hormone levels in uremic patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences