Japan renal biopsy registry: The first nationwide, web-based, and prospective registry system of renal biopsies in Japan

Hitoshi Sugiyama, Hitoshi Yokoyama, Hiroshi Sato, Takao Saito, Yukimasa Kohda, Shinichi Nishi, Kazuhiko Tsuruya, Hideyasu Kiyomoto, Hiroyuki Iida, Tamaki Sasaki, Makoto Higuchi, Motoshi Hattori, Kazumasa Oka, Shoji Kagami, Michio Nagata, Tetsuya Kawamura, Masataka Honda, Yuichiro Fukasawa, Atsushi Fukatsu, Kunio MorozumiNorishige Yoshikawa, Yukio Yuzawa, Seiichi Matsuo, Yutaka Kiyohara, Kensuke Joh, Takashi Taguchi, Hirofumi Makino

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

97 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Japan renal biopsy registry: The first nationwide, web-based, and prospective registry system of renal biopsies in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences