Japanese nationwide surveillance in 2011 of antibacterial susceptibility patterns of clinical isolates from complicated urinary tract infection cases

Kiyohito Ishikawa, Ryoichi Hamasuna, Shinya Uehara, Mitsuru Yasuda, Shingo Yamamoto, Hiroshi Hayami, Satoshi Takahashi, Tetsuro Matsumoto, Shinichi Minamitani, Jun ichi Kadota, Satoshi Iwata, Mitsuo Kaku, Akira Watanabe, Keisuke Sunakawa, Junko Sato, Hideaki Hanaki, Taiji Tsukamoto, Hiroshi Kiyota, Shin Egawa, Takashi DeguchiMinori Matsumoto, Kazushi Tanaka, Soichi Arakawa, Masato Fujisawa, Hiromi Kumon, Kanao Kobayashi, Akio Matsubara, Hironobu Wakeda, Yoshinosuke Amemoto, Shoichi Onodera, Hirokazu Goto, Hisao Komeda, Masuo Yamashita, Tadasu Takenaka, Yoshinori Fujimoto, Masaya Tsugawa, Yoshito Takahashi, Hiroshi Maeda, Hiroyuki Onishi, Satoshi Ishitoya, Kazuo Nishimura, Kenji Mitsumori, Toru Ito, Yoshikazu Togo, Ichiro Nakamura, Noriyuki Ito, Sojun Kanamaru, Takaoki Hirose, Takashi Muranaka, Daisuke Yamada, Satoshi Ishihara, Hiroya Oka, Hisato Inatomi, Takashi Matsui, Makoto Kobuke, Yasuharu Kunishima, Takahiro Kimura, Takaharu Ichikawa, Ichiro Kagara, Masanori Matsukawa, Koichi Takahashi, Koji Mita, Masao Kato, Kazuhiro Okumura, Hiroaki Kawanishi, Takayuki Hashimura, Teruyoshi Aoyama, Masanobu Shigeta, Shuntaro Koda, Keisuke Taguchi, Yohei Matsuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

35 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Japanese nationwide surveillance in 2011 of antibacterial susceptibility patterns of clinical isolates from complicated urinary tract infection cases'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences