JCS 2018 guideline on diagnosis of chronic coronary heart diseases

Masakazu Yamagishi, Nagara Tamaki, Takashi Akasaka, Takanori Ikeda, Kenji Ueshima, Shiro Uemura, Yutaka Otsuji, Yasuki Kihara, Kazuo Kimura, Takeshi Kimura, Yoshiki Kusama, Shinichiro Kumita, Hajime Sakuma, Masahiro Jinzaki, Hiroyuki Daida, Yasuchika Takeishi, Hiroshi Tada, Taishiro Chikamori, Kenichi Tsujita, Kunihiko TeraokaKenichi Nakajima, Tomoaki Nakata, Satoshi Nakatani, Akihiko Nogami, Koichi Node, Atsushi Nohara, Atsushi Hirayama, Nobusada Funabashi, Masaru Miura, Teruhito Mochizuki, Hiroyoshi Yokoi, Kunihiro Yoshioka, Masafumi Watanabe, Toshihiko Asanuma, Yuichi Ishikawa, Takahiro Ohara, Koichi Kaikita, Tokuo Kasai, Eri Kato, Hiroshi Kamiyama, Masaaki Kawashiri, Keisuke Kiso, Kakuya Kitagawa, Teruhito Kido, Toshio Kinoshita, Tomonari Kiriyama, Teruyoshi Kume, Akira Kurata, Satoshi Kurisu, Masami Kosuge, Eitaro Kodani, Akira Sato, Yasutsugu Shiono, Hiroki Shiomi, Junichi Taki, Masaaki Takeuchi, Atsushi Tanaka, Nobuhiro Tanaka, Ryoichi Tanaka, Takuya Nakahashi, Takehiro Nakahara, Akihiro Nomura, Akiyoshi Hashimoto, Kenshi Hayashi, Masahiro Higashi, Takafumi Hiro, Daisuke Fukamachi, Hitoshi Matsuo, Naoya Matsumoto, Katsumi Miyauchi, Masao Miyagawa, Yoshitake Yamada, Keiichiro Yoshinaga, Hideki Wada, Tetsu Watanabe, Yukio Ozaki, Shun Kohsaka, Wataru Shimizu, Satoshi Yasuda, Hideaki Yoshino

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

47 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)402-572
Number of pages171
JournalCirculation Journal
Volume85
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 2021
Externally publishedYes

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Cardiology and Cardiovascular Medicine

Cite this