JCS/JSCVS 2018 Guideline on Revascularization of Stable Coronary Artery Disease

Masato Nakamura, Hitoshi Yaku, Junya Ako, Hirokuni Arai, Tohru Asai, Taishiro Chikamori, Hiroyuki Daida, Kiyoshi Doi, Toshihiro Fukui, Toshiaki Ito, Kazushige Kadota, Junjiro Kobayashi, Tatsuhiko Komiya, Ken Kozuma, Yoshihisa Nakagawa, Koichi Nakao, Hiroshi Niinami, Takayuki Ohno, Yukio Ozaki, Masataka SataShuichiro Takanashi, Hirofumi Takemura, Takafumi Ueno, Satoshi Yasuda, Hitoshi Yokoyama, Tomoyuki Fujita, Tokuo Kasai, Shun Kohsaka, Takashi Kubo, Susumu Manabe, Naoya Matsumoto, Shigeru Miyagawa, Tomohiro Mizuno, Noboru Motomura, Satoshi Numata, Hiroyuki Nakajima, Hirotaka Oda, Hiromasa Otake, Fumiyuki Otsuka, Ken Ichiro Sasaki, Kazunori Shimada, Tomoki Shimokawa, Toshiro Shinke, Tomoaki Suzuki, Masao Takahashi, Nobuhiro Tanaka, Hiroshi Tsuneyoshi, Taiki Tojo, Dai Une, Satoru Wakasa, Koji Yamaguchi, Takashi Akasaka, Atsushi Hirayama, Kazuo Kimura, Takeshi Kimura, Yoshiro Matsui, Shunichi Miyazaki, Yoshitaka Okamura, Minoru Ono, Hiroki Shiomi, Kazuo Tanemoto

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

28 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)477-588
Number of pages112
JournalCirculation Journal
Volume86
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 2022
Externally publishedYes

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Cardiology and Cardiovascular Medicine

Cite this