Large-scale preparation of Shiga toxin 2 in Escherichia coli for toxoid vaccine antigen production

Hideyuki Arimitsu, Keiko Sasaki, Takeshi Shimizu, Kentaro Tsukamoto, Toshiyasu Shimizu, Takao Tsuji

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Large-scale preparation of Shiga toxin 2 in Escherichia coli for toxoid vaccine antigen production'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences