Late-Onset Fulminant Myocarditis With Immune Checkpoint Inhibitor Nivolumab

Shogo Yamaguchi, Ryota Morimoto, Takahiro Okumura, Yuta Yamashita, Tomoaki Haga, Tasuku Kuwayama, Tsuyoshi Yokoi, Hiroaki Hiraiwa, Toru Kondo, Yuki Sugiura, Naoki Watanabe, Naoaki Kano, Kei Kohno, Kenji Fukaya, Akinori Sawamura, Kenji Yokota, Hideki Ishii, Masato Nakaguro, Masashi Akiyama, Toyoaki Murohara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Late-Onset Fulminant Myocarditis With Immune Checkpoint Inhibitor Nivolumab'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences