Lipoprotein(a) levels predict adverse vascular events after acute myocardial infarction

Takayuki Mitsuda, Yusuke Uemura, Hideki Ishii, Kenji Takemoto, Tomohiro Uchikawa, Masayoshi Koyasu, Shinji Ishikawa, Ayako Miura, Ryo Imai, Satoshi Iwamiya, Yuta Ozaki, Tomohiro Kato, Rei Shibata, Masato Watarai, Toyoaki Murohara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Lipoprotein(a) levels predict adverse vascular events after acute myocardial infarction'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences