Long-term effects of spironolactone in peritoneal dialysis patients

Yasuhiko Ito, Masashi Mizuno, Yasuhiro Suzuki, Hirofumi Tamai, Takeyuki Hiramatsu, Hiroshige Ohashi, Isao Ito, Hirotake Kasuga, Masanobu Horie, Shoichi Maruyama, Yukio Yuzawa, Tatsuaki Matsubara, Seiichi Matsuo, M. Watanabe, H. Nishimura, M. Mizutani, H. Kinashi, A. Dambara, Y. Saka, S. TodaS. Kimu, K. Minoshima, M. Yamaha, R. Takahashi, K. Kimura, T. Naruse, T. Matsuoka, D. Inaguma, K. Kurata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

62 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Long-term effects of spironolactone in peritoneal dialysis patients'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences