Long-term (>10 Years) clinical outcomes of first-in-human biodegradable poly-l-lactic acid coronary stents: Igaki-Tamai stents

Soji Nishio, Kunihiko Kosuga, Keiji Igaki, Masaharu Okada, Eisho Kyo, Takafumi Tsuji, Eiji Takeuchi, Yasutaka Inuzuka, Shinsaku Takeda, Tatsuhiko Hata, Yuzo Takeuchi, Yoshitaka Kawada, Takeshi Harita, Junya Seki, Shunji Akamatsu, Shinichi Hasegawa, Nico Bruining, Salvatore Brugaletta, Sebastiaan De Winter, Takashi MuramatsuYoshinobu Onuma, Patrick W. Serruys, Shigeru Ikeguchi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

178 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Long-term (>10 Years) clinical outcomes of first-in-human biodegradable poly-l-lactic acid coronary stents: Igaki-Tamai stents'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences