Lung cancer mortality and body mass index in a Japanese cohort: Findings from the Japan Collaborative Cohort Study (JACC Study)

Takaaki Kondo, Yoko Hori, Hiroshi Yatsuya, Koji Tamakoshi, Hideaki Toyoshima, Yoshikazu Nishino, Nao Seki, Yoshinori Ito, Koji Suzuki, Kotaro Ozasa, Yoshiyuki Watanabe, Masahiko Ando, Kenji Wakai, Akiko Tamakoshi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Lung cancer mortality and body mass index in a Japanese cohort: Findings from the Japan Collaborative Cohort Study (JACC Study)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences