Magnetic resonance enterocolonography in detecting erosion and redness in intestinal mucosa of patients with Crohn's disease

Hirokazu Sato, Chiharu Tamura, Kazuyuki Narimatsu, Motonori Shimizu, Takeshi Takajyo, Masataka Yamashita, Yasushi Inoue, Hayato Ozaki, Hirotaka Furuhashi, Koji Maruta, Yuichi Yasutake, Kenichi Yoshikawa, Chikako Watanabe, Shunsuke Komoto, Kengo Tomita, Shigeaki Nagao, Soichiro Miura, Hiroshi Shinmoto, Ryota Hokari

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

23 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Magnetic resonance enterocolonography in detecting erosion and redness in intestinal mucosa of patients with Crohn's disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences