Management of pancreatolithiasis: A nationwide survey in Japan

Kazuo Inui, Atsushi Masamune, Yoshinori Igarashi, Hirotaka Ohara, Susumu Tazuma, Masanori Sugiyama, Yutaka Suzuki, Hironao Miyoshi, Satoshi Yamamoto, Yoshifumi Takeyama, Eriko Nakano, Kensuke Takuma, Junichi Sakagami, Kazuki Hayashi, Atsuko Kogure, Tetsuya Ito, Tsuyoshi Mukai, Iruru Maetani, Masatsugu Nagahama, Masahiro SerikawaToshiharu Ueki, Ken Furuya, Hiroyuki Isayama, Ichiro Moriyama, Masaya Shigeno, Kazuhiro Mizukami, Atsushi Nanashima, Shuhei Oana, Atsushi Ikehata, Noriko Watanabe, Yoshiki Hirooka, Keiichiro Ogoshi, Yoji Sasaki, Yoshinori Iwata, Yasushi Kudo, Ataru Nakayama, Masafumi Nakamura

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Management of pancreatolithiasis: A nationwide survey in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences