Medical history of circulatory diseases and colorectal cancer death in the JACC Study

Yoshiyuki Watanabe, Kotaro Ozasa, Yoshinori Ito, Koji Suzuki, Masayo Kojima, Sadao Suzuki, Shinkan Tokudome, Koji Tamakoshi, Hideaki Toyoshima, Miyuki Kawado, Shuji Hashimoto, Norihiko Hayakawa, Kenji Wakai, Akiko Tamakoshi, Mitsuru Mori, Yutaka Motohashi, Ichiro Tsuji, Yosikazu Nakamura, Hiroyasu Iso, Haruo MikamiYutaka Inaba, Yoshiharu Hoshiyama, Hiroshi Suzuki, Hiroyuki Shimizu, Shogo Kikuchi, Akio Koizumi, Takashi Kawamura, Tsuneharu Miki, Chigusa Date, Kiyomi Sakata, Takayuki Nose, Takesumi Yoshimura, Akira Shibata, Naoyuki Okamoto, Hideo Shio, Yoshiyuki Ohno, Tomoyuki Kitagawa, Toshio Kuroki, Kazuo Tajima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Medical history of circulatory diseases and colorectal cancer death in the JACC Study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences