Minocycline prevents osmotic demyelination associated with aquaresis

Hiroshi Takagi, Yoshihisa Sugimura, Haruyuki Suzuki, Shintaro Iwama, Hisakazu Izumida, Haruki Fujisawa, Koichiro Ogawa, Kotaro Nakashima, Hiroshi Ochiai, Seiji Takeuchi, Atsushi Kiyota, Hidetaka Suga, Motomitsu Goto, Ryoichi Banno, Hiroshi Arima, Yutaka Oiso

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Minocycline prevents osmotic demyelination associated with aquaresis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences