Mitochondrial sequence haplotype in the Japanese population

Hiroyoshi Koyama, Mineo Iwasa, Yoshitaka Maeno, Tsukasa Tsuchimochi, Ichiro Isobe, Yoshimi Seko-Nakamura, Jun Monma-Ohtaki, Tomohiro Matsumoto, Shinji Ogawa, Bin Sato, Masataka Nagao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Mitochondrial sequence haplotype in the Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences