Molecular detection of FUS-CREB3L2 fusion transcripts in low-grade fibromyxoid sarcoma using formalin-fixed, paraffin-embedded tissue specimens

Atsuji Matsuyama, Masanori Hisaoka, Shohei Shimajiri, Tomayoshi Hayashi, Tetsuo Imamura, Tsuyoshi Ishida, Masaharu Fukunaga, Toshiyuki Fukuhara, Hiroshi Minato, Takashi Nakajima, Suguru Yonezawa, Makoto Kuroda, Fumio Yamasaki, Satoshi Toyoshima, Hiroshi Hashimoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

74 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Molecular detection of FUS-CREB3L2 fusion transcripts in low-grade fibromyxoid sarcoma using formalin-fixed, paraffin-embedded tissue specimens'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences