Molecular epidemiology and genetic history of European-type genotype 3 hepatitis E virus indigenized in the central region of Japan

Tatsunori Nakano, Hiroshi Okano, Makoto Kobayashi, Keiichi Ito, Shigeru Ohmori, Tomoyuki Nomura, Hideaki Kato, Minoru Ayada, Yoko Nakano, Shigehiro Akachi, Kazushi Sugimoto, Naoki Fujita, Katsuya Shiraki, Yoshiyuki Takei, Masaharu Takahashi, Hiroaki Okamoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Molecular epidemiology and genetic history of European-type genotype 3 hepatitis E virus indigenized in the central region of Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences