Morphological spectrum of cyclin D1-positive mantle cell lymphoma: Study of 168 cases

Yasushi Yatabe, Ritsuro Suzuki, Yoshihiro Matsuno, Kensei Tobinai, Ryo Ichinohazama, Jun Ichi Tamaru, Yoshikazu Mizoguchi, Yuko Hashimoto, Motoko Yamaguchi, Masaru Kojima, Naokuni Uike, Masataka Okamoto, Kotaro Isoda, Koichi Ichimura, Yasuo Morishima, Masao Seto, Taizan Suchi, Shigeo Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

39 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Morphological spectrum of cyclin D1-positive mantle cell lymphoma: Study of 168 cases'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences