Motor and learning dysfunction during postnatal development in mice defective in dopamine neuronal transmission

Kazuhiro Nishii, Natsuki Matsushita, Hirohide Sawada, Hiromi Sano, Yukihiro Noda, Takayoshi Mamiya, Toshitaka Nabeshima, Ikuko Nagatsu, Tadayoshi Hata, Kazutoshi Kiuchi, Hideo Yoshizato, Kunio Nakashima, Toshiharu Nagatsu, Kazuto Kobayashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

43 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Motor and learning dysfunction during postnatal development in mice defective in dopamine neuronal transmission'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences