Mouse liaison for integrative brain research

Atsu Aiba, Kaoru Inokuchi, Yasumasa Ishida, Shigeyoshi Itohara, Kazuto Kobayashi, Masayuki Masu, Masayoshi Mishina, Tsuyoshi Miyakawa, Hisashi Mori, Kazuki Nakao, Yuichi Obata, Kenji Sakimura, Toshihiko Shiroishi, Keiji Wada, Takeshi Yagi

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Mouse liaison for integrative brain research'. Together they form a unique fingerprint.