Multiomic disease signatures converge to cytotoxic CD8 T cells in primary Sjögren's syndrome

Shinya Tasaki, Katsuya Suzuki, Ayumi Nishikawa, Yoshiaki Kassai, Maiko Takiguchi, Rina Kurisu, Yuumi Okuzono, Takahiro Miyazaki, Masaru Takeshita, Keiko Yoshimoto, Hidekata Yasuoka, Kunihiro Yamaoka, Kazuhiro Ikeura, Kazuyuki Tsunoda, Rimpei Morita, Akihiko Yoshimura, Hiroyoshi Toyoshiba, Tsutomu Takeuchi

Research output: Contribution to journalArticle

24 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Multiomic disease signatures converge to cytotoxic CD8 T cells in primary Sjögren's syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences