Nasal dermoid sinus cyst in a young girl: A case report

Yohei Iwata, Masanari Kodera, Takayuki Okumoto, Shigeki Numata, Soichiro Watanabe, Kenta Saito, Yu Inasaka, Yumi Ito, Yoshihito Tanaka, Kazumitsu Sugiura

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Nasal dermoid sinus cyst in a young girl: A case report'. Together they form a unique fingerprint.