National survey on status of steroid therapy for cardiac sarcoidosis in Japan

Shinya Hiramitsu, Shin Ichiro Morimoto, Akihisa Uemura, Yasuchika Kato, Katsutomo Kimura, Masatsugu Ohtsuki, Shigeru Kato, Atsushi Sugiura, Kenji Miyagishima, Hitoshi Hishida, Katsunori Sugisaki, Tomiyasu Tsuda

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

36 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'National survey on status of steroid therapy for cardiac sarcoidosis in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences