Neointima formation in a restenosis model is suppressed in midkine- deficient mice

Mitsuru Horiba, Kenji Kadomatsu, Eishin Nakamura, Hisako Muramatsu, Shinya Ikematsu, Sadatoshi Sakuma, Kenji Hayashi, Yukio Yuzawa, Seiichi Matsuo, Masafumi Kuzuya, Tadashi Kaname, Makoto Hirai, Hidehiko Saito, Takashi Muramatsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

165 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Neointima formation in a restenosis model is suppressed in midkine- deficient mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences