NKX2.2 suppresses self-renewal of glioma-initiating cells

Teruyuki Muraguchi, Shingo Tanaka, Daisuke Yamada, Akira Tamase, Mitsutoshi Nakada, Hideo Nakamura, Takayuki Hoshii, Takako Ooshio, Yuko Tadokoro, Kazuhito Naka, Yasushi Ino, Tomoki Todo, Jun Ichi Kuratsu, Hideyuki Saya, Jun Ichiro Hamada, Atsushi Hirao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'NKX2.2 suppresses self-renewal of glioma-initiating cells'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences